IS vừa bắn hạ một máy bay chiến đấu MIG của Quân đội Syria

Sunday, September 18, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,