Israel Vui Mừng Nhận 10 chiến đấu cơ F-15D mới từ Hoa Kỳ

tháng 3 17, 2017