Israel Vui Mừng Nhận 10 chiến đấu cơ F-15D mới từ Hoa Kỳ

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: