Không quân Israel đáp trả hỏa lực "đi lạc" từ quân đội Syria

Saturday, September 10, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,