Lockheed Martin Trúng thầu 147 Triệu USD cho Chương trình Phi đạn Siêu thanh thế hệ mới

tháng 9 21, 2016