Máy bay ném Bom B-2 của Mỹ thậm chí có thể tàng hình ngay trước mũi Radar lượng tử "Made in China" mới của Trung Quốc

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,