Máy bay ném Bom B-2 của Mỹ thậm chí có thể tàng hình ngay trước mũi Radar lượng tử "Made in China" mới của Trung Quốc

Xuất bản ngày: Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: