Một Quan chức an ninh của Trung Quốc có hành vi thô bạo một cách bất thường với cố vấn An Ninh Quốc Gia của Tổng thống Obama

Sunday, September 4, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,