Một trận động đất mạnh 5,9 độ richter đã xảy ra ở phía Tây bắc Colombia

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: