Một trận động đất mạnh 5,9 độ richter đã xảy ra ở phía Tây bắc Colombia

tháng 9 14, 2016