Một trận động đất mạnh 5,9 độ richter đã xảy ra ở phía Tây bắc Colombia

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: