Một trận động đất mạnh 5,9 độ richter đã xảy ra ở phía Tây bắc Colombia

Wednesday, September 14, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: