Nga-Trung bắt đầu cuộc Tập Trận 8 ngày nhằm củng cố vị thế với các nước nhỏ trong khu vực

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,