Nga-Trung bắt đầu cuộc Tập Trận 8 ngày nhằm củng cố vị thế với các nước nhỏ trong khu vực

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: