Nga-Trung bắt đầu cuộc Tập Trận 8 ngày nhằm củng cố vị thế với các nước nhỏ trong khu vực

Wednesday, September 14, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,