Nga và Trung Quốc không thể ngăn chặn bước tiến của các Hàng không Mẫu hạm Mỹ

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: