Nhật Bản cùng Hoa Kỳ tham gia huấn luyện tuần tra ở Biển Đông và cung cấp các tàu tuần tra mới cho Việt Nam

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: