Nhật Bản cùng Hoa Kỳ tham gia huấn luyện tuần tra ở Biển Đông và cung cấp các tàu tuần tra mới cho Việt Nam

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,