Nhật Bản cùng Hoa Kỳ tham gia huấn luyện tuần tra ở Biển Đông và cung cấp các tàu tuần tra mới cho Việt Nam

Friday, September 16, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,