Phi đội Wing Bomb 5 Phô diễn sức mạnh răng đe với khả năng tấn công hạt nhân toàn cầu

tháng 9 21, 2016