Phi đội Wing Bomb 5 Phô diễn sức mạnh răng đe với khả năng tấn công hạt nhân toàn cầu

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,