Quân đội Syria Loan báo đã bắn hạ 2 chiến đấu cơ của Israel

Wednesday, September 14, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,