Sinh Viên David Sneddon mất tích 12 năm qua được cho là do Bắc Triều Tiên Bắt cóc khi đi du lịch tại Trung Quốc

Saturday, September 3, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,