Stephen Hawking cảnh báo chúng ta về sự liên lạc với người ngoài hành tinh, nhưng các nhà thiên văn nói đã 'quá trễ'

Monday, September 26, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,