Theo cơ quan khí tượng: Một trân động đất có cường độ 5,3 Jolts vừa xảy ra ở phía Đông Nam Hà Quốc

Tuesday, September 13, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,