Theo cơ quan khí tượng: Một trân động đất có cường độ 5,3 Jolts vừa xảy ra ở phía Đông Nam Hà Quốc

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,