Theo cơ quan khí tượng: Một trân động đất có cường độ 5,3 Jolts vừa xảy ra ở phía Đông Nam Hà Quốc

Xuất bản ngày: Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: