Thị Trưởng Luân Đôn Sadiq Khan Nói: Trump đang giúp ISIS

tháng 9 17, 2016