Thị Trưởng Luân Đôn Sadiq Khan Nói: Trump đang giúp ISIS

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: