Trung Quốc vừa tuyên bố phát minh radar mới gọi là 'bóng ma' lượng tử có thể phát hiện máy bay tàng hình của Mỹ

Friday, September 23, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,