Trung Quốc vừa tuyên bố phát minh radar mới gọi là 'bóng ma' lượng tử có thể phát hiện máy bay tàng hình của Mỹ

tháng 9 23, 2016