Vũ khí Made In China đã Phá hỏng buổi diễn tập Quân sự quan trọng của Hải Quân Indonesia

tháng 9 16, 2016