Xem video: Vận tải cơ C-17 thực hiện chuyến bay đầy mạo hiểm qua Thung lũng Tử Thần

Friday, September 16, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: