Xem video: Vận tải cơ C-17 thực hiện chuyến bay đầy mạo hiểm qua Thung lũng Tử Thần

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: