Xem video: Vận tải cơ C-17 thực hiện chuyến bay đầy mạo hiểm qua Thung lũng Tử Thần

tháng 9 16, 2016