Mỗi năm Có khoảng 500.000 người cao tuổi ở Trung Quốc bị mất tích

tháng 10 13, 2016