Mỹ cho ném 2 vũ khí hạt nhân "Mô hình" xuống xa mạc Nevada

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: