Mỹ cho ném 2 vũ khí hạt nhân "Mô hình" xuống xa mạc Nevada

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: