Mỹ cho ném 2 vũ khí hạt nhân "Mô hình" xuống xa mạc Nevada

Friday, October 7, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: