Viễn vọng kính Hubble tiết lộ vũ trụ Quan sát được Có số lượng các thiên hà nhiều gấp 10 lần so với ước lượng trước đây

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: