Viễn vọng kính Hubble tiết lộ vũ trụ Quan sát được Có số lượng các thiên hà nhiều gấp 10 lần so với ước lượng trước đây

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: