Vua Bhumibol Adulyadej của Thái Lan vừa qua đời ở tuổi 88

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: