Vua Bhumibol Adulyadej của Thái Lan vừa qua đời ở tuổi 88

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: