Vua Bhumibol Adulyadej của Thái Lan vừa qua đời ở tuổi 88

Thursday, October 13, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: