Vua Bhumibol Adulyadej của Thái Lan vừa qua đời ở tuổi 88

tháng 10 13, 2016