F-35B điều khiển Phi đạn từ các hệ thống Phòng thủ Aegis trên Chiến Hạm để đánh chặn mục tiêu

Thursday, November 24, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,