F-35B điều khiển Phi đạn từ các hệ thống Phòng thủ Aegis trên Chiến Hạm để đánh chặn mục tiêu

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,