Không Quân Mỹ sẽ tiếp tục duy trì vòng đời phục vụ của các chiến đấu cơ A-10 vô thời hạn

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: