Nga sắp cho ra mắt loại Phi đạn Siêu thanh mới lắp trên Tên lửa liên lục địa RS-28

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: