Nga sắp cho ra mắt loại Phi đạn Siêu thanh mới lắp trên Tên lửa liên lục địa RS-28

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,