Nga sắp cho ra mắt loại Phi đạn Siêu thanh mới lắp trên Tên lửa liên lục địa RS-28

Sunday, November 20, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,