Ngày công chiếu bộ phim "Alien: Covenant" đã được dời lại

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: