Một tàu chở dầu bị cướp ngoài khơi vùng Biển Somali

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: