Một tàu chở dầu bị cướp ngoài khơi vùng Biển Somali

Wednesday, March 15, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,