Một tàu chở dầu bị cướp ngoài khơi vùng Biển Somali

tháng 3 15, 2017