Một tàu chở dầu bị cướp ngoài khơi vùng Biển Somali

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,