Thiếu niên tìm thấy viên kim cương 7,44 carat trong công viên Bang Arkansas

tháng 3 17, 2017