59 Phi Đạn Tomahawk của Mỹ bắn vào Syria có giá 60 triệu USD

Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,