59 Phi Đạn Tomahawk của Mỹ bắn vào Syria có giá 60 triệu USD

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: