59 Phi Đạn Tomahawk của Mỹ bắn vào Syria có giá 60 triệu USD

Sunday, April 9, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,