Bomb GBU-43 mang 10 tấn chất nổ được dẫn đường bằng GPS nhẩy dù lao vào mục tiêu

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: