Bomb GBU-43 mang 10 tấn chất nổ được dẫn đường bằng GPS nhẩy dù lao vào mục tiêu

Friday, April 14, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,