Bomb GBU-43 mang 10 tấn chất nổ được dẫn đường bằng GPS nhẩy dù lao vào mục tiêu

Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,