Bước Đột phá cho ngành công nghiệp vũ trụ của Israel - Ấn Độ mua hệ thống phòng không Barak 8 của Israel với giá 1,6 tỷ USD

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: