Bước Đột phá cho ngành công nghiệp vũ trụ của Israel - Ấn Độ mua hệ thống phòng không Barak 8 của Israel với giá 1,6 tỷ USD

Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,