Bước Đột phá cho ngành công nghiệp vũ trụ của Israel - Ấn Độ mua hệ thống phòng không Barak 8 của Israel với giá 1,6 tỷ USD

Sunday, April 9, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,