Bước Đột phá cho ngành công nghiệp vũ trụ của Israel - Ấn Độ mua hệ thống phòng không Barak 8 của Israel với giá 1,6 tỷ USD

tháng 4 09, 2017