Hải Quân Mỹ trở lại mua sắm dòng chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet

tháng 4 09, 2017