Hoa Kỳ Cho Bắc Triều Tiên Thấy Sức Hủy Diệt của Phi Đạn Minuteman III ICBM

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: