Iran trình diễn Hệ thống Phòng không mới cùng biểu ngữ " Death to Israel "

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017  
Chủ đề có liên quan: , , ,

0 nhận xét: