ISIS đăng tải hình ảnh một quả Rocket phóng vào Israel

Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,