ISIS đăng tải hình ảnh một quả Rocket phóng vào Israel

Xuất bản ngày: Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: