Israel Cung cấp hình ảnh " Trước " và Sau Khi căn cứ Không Quân Syria bị Mỹ tấn công

tháng 4 09, 2017