Lực lượng tác chiến Tiger của Michael Wittmann đã tiêu diệt 30 xe Tank Xô Viết trong trận Kursk tháng 7 năm 1943

Monday, April 10, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,