Lực lượng tác chiến Tiger của Michael Wittmann đã tiêu diệt 30 xe Tank Xô Viết trong trận Kursk tháng 7 năm 1943

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: