Lực lượng tác chiến Tiger của Michael Wittmann đã tiêu diệt 30 xe Tank Xô Viết trong trận Kursk tháng 7 năm 1943

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,