Tin Tức - Nga tuyên bố rằng họ có thể quét sạch Hải quân Hoa Kỳ chỉ bằng một "quả Bom điện tử"

Wednesday, April 19, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,