Quan chức Bắc Triều Tiên nói " Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ ngừng thử nghiệm Phóng Phi đạn"

Friday, April 28, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,