Quan chức Bắc Triều Tiên nói " Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ ngừng thử nghiệm Phóng Phi đạn"

Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,