Quan chức Bắc Triều Tiên nói " Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ ngừng thử nghiệm Phóng Phi đạn"

tháng 4 28, 2017