Quan chức Bắc Triều Tiên nói " Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ ngừng thử nghiệm Phóng Phi đạn"

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017  
Chủ đề có liên quan: , , ,

0 nhận xét: