Seoul: có khả năng Mỹ và Nam Hàn sẽ cùng phối hợp tấn công Bắc Triều Tiên

tháng 4 12, 2017