Seoul: có khả năng Mỹ và Nam Hàn sẽ cùng phối hợp tấn công Bắc Triều Tiên

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017  
Chủ đề có liên quan: , , ,

0 nhận xét: