Seoul: có khả năng Mỹ và Nam Hàn sẽ cùng phối hợp tấn công Bắc Triều Tiên

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,