Seoul: có khả năng Mỹ và Nam Hàn sẽ cùng phối hợp tấn công Bắc Triều Tiên

Wednesday, April 12, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,