Tillerson: Nga phải lựa chọn một bên là Mỹ và Phương Tây hoặc chọn Assad, Iran, Hezbolla

Xuất bản ngày: Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: