Tillerson: Nga phải lựa chọn một bên là Mỹ và Phương Tây hoặc chọn Assad, Iran, Hezbolla

tháng 4 11, 2017