Tillerson: Nga phải lựa chọn một bên là Mỹ và Phương Tây hoặc chọn Assad, Iran, Hezbolla

Tuesday, April 11, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,