Tillerson: Nga phải lựa chọn một bên là Mỹ và Phương Tây hoặc chọn Assad, Iran, Hezbolla

Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,