Trump có thể sẽ tấn công phủ đầu nếu Bắc Hàn thử Hạt nhân

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017  
Chủ đề có liên quan: , , ,

0 nhận xét: