Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2017

Lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện " Hưu " ăn thịt người

Hình ảnh
Ảnh : lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện Hưu đuôi trắng  ăn thịt người. Các nhà khoa học đã phát hiện trường hợp đầu tiên của một con Hưu ăn thịt người . Những hình ảnh con vật đang ăn xác người được ghi lại bởi Camera nhạy cảm chuyên  Phát hiện các chuyển động   tại Phòng nghiên cứu Nhân chủng học Forensic ở Texas State University, một khu vực rộng 26 mẫu, nơi các nhà khoa học đã nghiên cứu cách cơ thể con người phân hủy trong tự nhiên. Cơ thể nằm trong rừng vào tháng 7 năm 2014. Phần lớn mô mềm đã bị chim kềnh kềnh ăn hết, và chỉ 6 tháng sau đó, con hươu đuôi trắng đã được nhìn thấy trên máy ảnh với một khúc xương sườn "mở rộng ngậm trên miệng như điếu xì gà ". Tám ngày sau, một con Hưu khác - cũng có thể là nó - một lần nữa được nhìn thấy đang nhai khúc sườn khác. Nhà nghiên cứu Lauren Meckel, viết trong Tạp chí Khoa học pháp lý  Journal of Forensic Sciences , cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng cộng đồng P háp lý có thể muốn biết về điều này, vì vậy chú