Chiến Cơ tàng Hình F-22 Raptor ngăn chặn 4 máy bay Nga tiến gần không phận Alaska

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017  
Chủ đề có liên quan: , , ,

0 nhận xét: