Chiến Cơ tàng Hình F-22 Raptor ngăn chặn 4 máy bay Nga tiến gần không phận Alaska

Friday, May 5, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,