Chiến Cơ tàng Hình F-22 Raptor ngăn chặn 4 máy bay Nga tiến gần không phận Alaska

Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,