Chiến Cơ tàng Hình F-22 Raptor ngăn chặn 4 máy bay Nga tiến gần không phận Alaska

tháng 5 05, 2017