Hai Kỹ Sư Chế Tạo Thủy Phi Cơ Icon A5 Đã Thiệt Mạng Trong Chuyến Bay

tháng 5 11, 2017