-->

Lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện " Hưu " ăn thịt người

8:08 SA