Lần Đầu Tiên Israel Phô Diễn Sức Mạnh Phi đội Chiến Đấu Cơ Tàng Hình F-35

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , , ,