Lần Đầu Tiên Israel Phô Diễn Sức Mạnh Phi đội Chiến Đấu Cơ Tàng Hình F-35

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017  
Chủ đề có liên quan: , , , ,

0 nhận xét: