Nhật Bản mua phi đạn Tomahawk nhằm chống lại các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên

Saturday, May 13, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,