Nhật Bản mua phi đạn Tomahawk nhằm chống lại các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,