Nhật Bản mua phi đạn Tomahawk nhằm chống lại các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên

tháng 5 13, 2017