Ông Trump thăm Israel trong chuyến đi đầu tiên ra nước ngoài kể từ khi bước chân vào Tòa Bạch Ốc

Friday, May 5, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,