Ông Trump thăm Israel trong chuyến đi đầu tiên ra nước ngoài kể từ khi bước chân vào Tòa Bạch Ốc

Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,